ES parama

Projekto „UAB „PRIOR MUSICA“ investicijos į dizaino ir rinkodaros inovacijas“ įgyvendinimas

2022 m. sausio 21 d. UAB „Prior Musica“ pasirašė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 13.1.1-LVPA-K-861-01-0186 „UAB „PRIOR MUSICA“ investicijos į dizaino ir rinkodaros inovacijas“ sutartį pagal kurią iš Europos regioninės plėtros fondo
projekto įgyvendinimui skirta 58 830,00 Eur paramos.

UAB „PRIOR MUSICA“ projekto įgyvendinimo metu planuoja sukurti originalų paslaugos dizainą: licencijavimo paslaugas teikti žymiai sparčiau ir efektyviau, paslaugų teikimo procesą perkeliant į el.
erdvę. Be to, sukurtam inovatyviam dizainui įmonė planuoja e-rinkodaros kampaniją. Sėkmingai
įgyvendinusi projektą bei investavusi į originalių dizainų sprendimų sukūrimą bei rinkodaros inovacijų diegimą, UAB „PRIOR MUSICA“ padidins savo paslaugų efektyvumą ir patrauklumą vartotojams bei kartu ir jų paklausą, kas padidins įmonės pardavimus ir pagerins finansinius rodiklius bei padės atsigauti po pandemijos patirtų finansinių sunkumų.

Projektas yra finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Finansuojama kaip Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Projekto pavadinimas – „UAB „Prior Musica“ investicijos į dizaino ir rinkodaros inovacijas“
Projekto vykdytojas – UAB „Prior Musica“

Projekto tikslas – Padidinti įmonės teikiamų paslaugų patrauklumą ir paklausą, investuojant į
originalų paslaugos dizainą ir rinkodaros inovacijas įsigyjant paslaugas iš kūrybinių ir kultūrinių
industrijų sektoriuje veikiančių subjektų

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 78 440,00 Eur
Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skiriama iki – 58 830,00 Eur

Projekto vykdymo pradžia – 2022-01-21
Projekto vykdymo pabaiga – 2023-01-31


ES parama

Projekto „UAB „PRIOR MUSICA“ e.komercijos modelio diegimas“ įgyvendinimas

2022 m. vasario 11 d. UAB „PRIOR MUSICA“ pasirašė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 13.1.1-LVPA-K-860-01-0562 „UAB „PRIOR MUSICA“ e.komercijos modelio diegimas“ sutartį pagal kurią iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skirta 44 265,00 Eur paramos.

Įmonė projekto įgyvendinimo metu planuoja savo veikloje įdiegti e-komercijos modelio sprendinius,
kurie sudarytų sąlygas didinti veiklos efektyvumą ir pardavimo pajamas bei sėkmingai įveikti COVID-19 pandemijos keliamus iššūkius.

Projektas yra finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Projekto pavadinimas – „UAB „PRIOR MUSICA“ e.komercijos modelio diegimas“
Projekto vykdytojas – UAB „Prior Musica“

Projekto tikslas – informacinių technologijų verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu diegimas, siekiant padidinti įmonės pajamų augimą

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 59 020,00 Eur
Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skiriama iki – 44 265,00 Eur

Projekto vykdymo pradžia – 2021-09-10
Projekto vykdymo pabaiga – 2022-09-09